Završena savjetovanja


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga  o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca  za školsku godinu 2021./2022.


Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca  za školsku godinu 2021./2022.

Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga  

Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Vinkovaca za razdoblje od prosinca 2016. do prosinca 2020. godine


Prijedlog odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola   u školskoj godini 2020./2021

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU -NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE  O DODJELI JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAKNADA ZA POLAZNIKE PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021

Prijedlog odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola   u školskoj godini 2020./2021

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnostiIZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU - NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE  O DODJELI JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAKNADA ZA POLAZNIKE PRVIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021

Prijedlog odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2020.2021

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnostiIzvješće o provedenom informiranju javnosti  vezano za donošenje Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, (AP)

JAVNI UVID U AKCIJSKI PLAN POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA ZA GRAD VINKOVCE

Informacija o izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana

Obrazac za misljenja primjedbe i prijedloge o nacrtu prijedloga akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Vinkovce


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU - Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Vinkovaca

PRIJEDLOG MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnostiIzvješće  o provedenom savjetovanju s javnosću - Nacrt prijedloga Odluke  o  nagradama grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i  srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i  smotrama

Nacrt  prijedloga Odluke  o nagradama grada Vinkovaca za posebna postignuća  učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim  natjecanjima, susretima i smotrama

Obrazac zasudjelovanje zainteresirane javnostiIzvješće o provedenom savjetovanju s javnošć - Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  na padoručju  Grad Vinkovciošć

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnostiIzvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Odluka o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Odluku  o nagradama Grada Vinkovaca  za posebna postignuća učenika osnovnih i  srednjih škola  na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i  smotrama

Obrazac zasudjelovanje zainteresirane javnosti
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Obrazac  za sudjelovanje zainteresirane javnosti - Nacrt prijedloga Odluke o  načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada  Vinkovaca


Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Odluka sufinaciranju radnih bilježnica

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću Agro mjere

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o dopuni odluke


Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću Program poticanja poduzetništva

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca


Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresiranje javnosti - Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca


Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi stajalištima

Obrazac za sudjelovanje zainteresiranje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o autotaksi stajalištima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o autotaksi stajalištima


Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca do 2020. do 2026.

Obrazac za sudjelovanje javnosti -Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca do 2020. do 2026.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću vezano uz nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca od 2020. do 2026.


Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju-nacrt prijedloga odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora


Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije


Nacrt prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koja se smatra komunalnom djelatnosti

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koja se smatra komunalnom djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju-nacrt prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koja se smatra komunalnom djelatnosti


Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti


PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja grada Vinkovaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izviješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja Grada Vinkovaca Odluka o dodjeli jednokratnih naknada 2019./2020.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019/2020Odluku o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o nagradama grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama


Nacrt prijedloga odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada vinkovaca za nastavnu godinu 2019./2020. 

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada vinkovaca za nastavnu godinu 2019./2020.


Pravilnik o izmjenama i  dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Obrazac za sudjelovanje  javnosti - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na  korištenje udrugama


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova

Izvjeće o provedenom savjetovanju - odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova.pdf


Odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam

Izvjeće o provedenom savjetovanju - odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam.pdf


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Izvjeće o provedenom savjetovanju - sredstva političkih stranaka.docx


Program javnih poteba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju-Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi


Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g.

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g - Napomena


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu


Odluka o dodjeli jednokratnih naknada

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -nacrt  prijedloga Odluke o komunalnom reduNacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – nacrt prijedloga Odluke o  određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz  proračuna Grada Vinkovaca


Nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca


Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->