Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca.

 Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

 U okviru odjela organizira se civilna zaštita i poslovi vezani za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu.

 Odjel ima dva odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti i Odsjek općih poslova.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.

 

1. ZLATKO DOVHANJ, pročelnik
zlatko.dovhanj@vinkovci.hr
tajništvo@vinkovci.hr
Telefon: 032 /337-211

2. DANIJELA RIMAC, zamjenica pročelnika
danijela.rimac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-203

Odsjek općih poslova

3. JANJA MARTINOVIĆ, referent za personalne poslove i pripremu Službenog glasnika
janja.martinovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-216

4. IVAN KEŠKIĆ, referent - voditelj ekonomata
ivan.keskic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-233

5. MARIJA KRZNARIĆ, referent - voditelj pisarnice
marija.krznaric@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-232

6. VIŠNJA ŠEKERIJA, referent 
visnja.sekerija@vinkovci,hr
Telefon: 032/638-442

7. SLAĐANA ZAVIŠIĆ, referent
sladjana.zavisic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-442

8. IVICA TUNJIĆ, dostavljač - fotokopirer
Telefon: 032/337-221

9. JOSIP JUZBAŠIĆ, domar -portir
Telefon: 032/337-200

10. TOMISLAV KNEŽEVIĆ, domar -portir

11. HRVOJE KRESIĆ, domar - portir
Telefon: 032/493-322

12. JANJA BOROS, pomoćni radnik
Telefon: 032/638-443

 Odjeljak daktilobiroa

13. ANTONIJA PERKUNIĆ, referent – voditelj daktilobiroa
antonija.perkunic@vinkovci.hr.
Telefon: 032/337-212Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->