Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih tijela, poslovi mjesne samouprave, poslovi civilne zaštite i zaštite i spašavanja.

U odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju.

Odjel vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika.

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.1. GABRIJEL ŠOKIČIĆ. dipl. iur., pročelnik
gabrijel.sokicic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-205

2. MARKO JURETA zamjenik pročelnika
marko.jureta@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-206

3. DALIBOR ŠANDRK zamjenik pročelnika
dalibor.sandrk@vinkovci.hr

4. ĐURĐICA MAĐAR, administrativni tajnik gradonačelnika
tajnica@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-201

5. SILVIJA SAROŠEVIĆ upr.iur., stručni suradnik za opće i administravine poslove
silvija.sarosevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-448

6. MARKO ZAVIŠIĆ, tehničar za održavanje vozila – vozač


7. ZVONIMIR DŽEPINA, pomoćnik pročelnika
voditelj Odsjeka za mjesnu samoupravu
zvonimir.dzepina@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-213

 referenti za mjesnu samoupravu u upravnim uredima mjesnih odbora:

8. ŠTEFICA JURIĆ

Telefon: 032/337-244


9. KATICA IVANKOVIĆ, MO „Lenije“, H. Vukčića Hrvatinića 50
katica.ivankovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/306-496

10. RUŽICA PERICA, MO „S. Radić“, M. Gupca 21A
ruzica.perica@vinkovci.hr
Telefon: 032/364-068

11. MARIJA VESELČIĆ, MO „Centar“, Glagoljaška 13
marija.veselcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/331-635

12. MANUELA GOLUŽA, MO „Kolodvor“, Kralja Zvonimira 101
manuela.goluza@vinkovci.hr
Telefon: 032/308-221

13. BLAŽENKA KALAICA ĐUKIĆ, MO „12 Redarstvenika“, 12. redarstvenika 1 a
blazenka.kalaica.dukic@vinkovci.hr
Telefon: 032/303-345

14. KREŠIMIR GRANIĆ, MO „V. N. Selo“, Školska 42
kresimir.granic@vinkovci.hr
Telefon: 032/357-791

15. MO „Lapovci“, Matice hrvatske 8
Telefon: 032/303-664

16. BRANKA PEZEROVIĆ, MO „Ban Jelačić“, Bana Jelačića 11
branka.pezerovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/332-489

17. SUZANA ŠIMUNOVIĆ, MO „Zagrebački blok“, M. Brašnića 2A
suzana.simunovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/369-978

18. KOVILJKA RUPČIĆ, MO „Slavija“, Šokački šor 1
koviljka.rupcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/366-920

19. ANICA ZULUMOVIĆ, MO „Mala Bosna“, V. Gortana 25B
anica.zulumovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/619-250

20. KRISTINA JURKOVIĆ-MITROVIĆ, MO „Mirkovci“, Mirkovci, Dunavska 1
kristina.jurkovic-mitrovic@vinkovci.hr 
Telefon: 032/325-066

 21. IVAN KEŠKIĆ
ivan.keskic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-233

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->