Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalnog redarstva.


1. MARKO DUJMIĆ, pročelnik
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon:

2. ANA EREŠ LONČAR, Samostalni upravni referent za upravno-pravne poslove i nadzor
ana.eres.loncar@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.210

3.ANJA SUČIĆ
anja.sucic@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.210

4. KRUNOSLAV CELIĆ, pomoćnik pročelnika
krunoslav.celic@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.234

5. ANĐELKO BILIĆ, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo
andelko.bilic@vinkovci.hr
Telefon: 032.493.308

6. IVAN DAMJANOVIĆ
ivan.damjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.204

7. JASNA STOLAR, savjetnik za uređenje grada
jasna.stolar@vinkovci.hr
Telefon: 032.638.461

8. IVANA BERTIĆ, samostalni upravni referent za održavanje i nadzor
ivana.bertic@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.204

9. IVAN KEŠKIĆ, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
ivan.keskic@gradvinkovci.hr
Telefon: 032.337.230

10. KREŠIMIR GRANIĆ, referent – komunalni redar
kresimir.granic@vinkovci.hr
Telefon: 032.569.458
Mob: 099.392.3158

11. VJEKOSLAV MARINČIĆ, referent
vjekoslav.marincic@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.234

12. MARIJA KOSIJER, stručni referent za komunalno gospodarstvo
marija.kosijer@vinkovci.hr
Telefon: 032.337.229

13. MIRJANA ČAČIĆ, referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
mirjana.cacic@vinkovci.hr
Telefon: 032.638.441

14.ŽELJKA ALADIĆ, mag.ing.aedif., viši stručni suradnik
zeljka.aladic@vinkovci.hr

Telefon: 032.337.234Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font