Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u svezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u svezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša, praćenje stanja okoliša i mjerenje imisija, kad je to obveza Grada, osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćavanja okoliša i očevidnika o stanju okoliša i mjerama zaštite i obavješćivanju javnosti, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

 Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za prostorno planiranje, Odsjek za gradnju i  Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


1. DAVOR MECANOVIĆ, pročelnik
davor.mecanovic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 638 463

2. NADA NEKIĆ, zamjenica pročelnika
nada.nekic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 318

3. MANDICA SANKOVIĆ, zamjenica pročelnika
mandica.sankovic@gmail.com

Telefon: 032/ 493 314

4. IVANKA BOŽANOVIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za prostorno uređenje
ivanka.bozanovic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 317

5. IVAN OSTOVIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za gradnju
ivan.ostovic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 328

6. IRENA JURIĆ, voditelj odsjeka za zaštitu okoliša
irena.juric@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 318

7. MIROSLAV MITROVIĆ, viši savjetnik za poslove gradnje
miroslav.mitrovic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 319

8. DARIJAN RAGUŽ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
darijan.raguz@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 325

9. IVONA ČOLIĆ, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša
ivona.colic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 300

10. SLAVEN JELIĆ, viši referent za poslove gradnje 
slaven.jelic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 638 465

11. JELENA JURČEVIĆ, viši referent za poslove gradnje
jelena.jurcevic@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 313

12. RIHARD GATTI, stručni suradnik za zaštitu okoliša

rihard.gatti@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 638 465

13. DARIJA BOGADI, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
darija.bogadi@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 316

14. ANKICA HOB, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
ankica.hob@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 313

15. KARMELA KAPULAR, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
karmela.kapular@vinkovci.hr

Telefon: 032/ 493 300
Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->