Objavljeno u Službene obavijesti, 03.07.2019.

Zaprimanje eRačuna

Zaprimanje eRačuna

​Grad Vinkovci sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18) omogućuje zaprimanje eRačuna.

Dostava eRačuna moguća je isključivo putem FINA-e kao centralnog informacijskog posrednika, ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani sa FINA-inim sustavom. Detaljnija pojašnjenja poslovnog procesa možete naći na stranicama FINA-e vezano za e-Račun u javnoj nabavi. Dodatne obavijesti možete dobiti i putem postavljenog upita na e-maila adresu: e-racun@fina.hr.

 

 ​Prilikom izdavanja eRačuna pozivaju se dobavljači Grada Vinkovaca da se povežu s točnim nazivom servisa:

 

Naziv poslovne jedinice

Id poslovne jedinice

Šifra poslovne jedinice

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

27034

48708

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

27035

48707

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

27036

48706

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

27037

48705

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

27038

48704

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

27039

48703

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

27040

48702

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

27041

48701

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

27042

48709

 

 

Obzirom da iza OIB-a: 67648791479 postoji devet upravnih odjela – nužno je prilikom slanja računa povezati se na ispravnu šifru, kako bi se svatko od navedenih upravnih odjela mogao ispravno putem FINA servisa zaprimiti njemu pripadajuće računa.​

 

Pozivaju se svi dobavljači koji su s gradom Vinkovci sklopili ugovore (uključujući i narudžbenice!) temeljem postupaka javne i jednostavne nabave da svoje račune izdane od 1. srpnja 2019. godine obavezno dostavljaju na zakonom utvrđen način.

 

Nakon 1. srpnja 2019. godine Grad Vinkovci je u svim postupcima javne nabave i jednostavne nabave obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje samo elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a dobavljači će biti u obvezi izdavati i slati samo elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.