Objavljeno u Službene obavijesti, 28.11.2023.

Zaključak o dodjeli studentskih stipendija Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-01/23-01/02

URBROJ: 2196-4-02-23-8

Vinkovci, 28.studenoga 2023. godine

 

 

 

                   Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, (129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17,98/19 I 144/20.), članka 64. Statuta  Grada Vinkovaca  ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.) i članka 13. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/16.) Gradonačelnik   d o n o s i 

 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

o dodjeli studentskih stipendija Grada Vinkovaca

 

 

I

 

 U postupku dodjele stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2023./2024. utvrđuje se  lista kandidata za dodjelu stipendija primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom.  

 

 

II

 

           Za akademsku godinu 2023./2024. Grad Vinkovci dodjeljuje ukupno 290 stipendija.

 

 

III

 

 Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 13. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024. prema kriteriju izbora studija dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

 

 

 

Red. br.

IME I PREZIME

FAKULTET/zvanje

UKUPNO BODOVA

1

JELENA VOJNIĆ

Fakultet hrvatskih studija / prvostupnica psihologije

70

2

MARIA TUNJIĆ

Stomatološki fakultet / doktorica dentalne medicine

69

3

IVA KNEŽEVIĆ

Građevinsko arhitektonski fak./. prvostupnica arhitekture i urbanizma

65

4

LUKA JUKIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  računarstva

64

5

LUCIJA TOMAŠEVIĆ

Filozofski fakultet / prvostupnica pedagogije i povijesti

57

6

VLADIMIR PEZO

Fak. Elektrotehnike i računarstva. / magistar  računarstva

57

7

PETRA LION

Akademija / prvostupnica glazbene pedagogije

55

8

GABRIEL VIŠEK

Fak. Elektrotehnike i računarstva. / prvostupnik  računarstva

54

9

MARIO FRANJKOVIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  elektrotehnike

50

10

LUKA BOŽANOVIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  elektrotehnike

50

11

MARKO TUNJIĆ

Fak. Elektrotehnike i računarstva. / magistar računarstva

49 

12

LARA MARIA HRŽIĆ

Filozofski fakultet / prvostupnica engleskog jezika i pedagogije

49

13

LUKA VIDAKOVIĆ

Građevinsko arhitektonski fak./. prvostupnik arhitekture i urbanizma

47

14

MIKELA ŠIRIĆ

Medicinski fakultet / doktor medicine

45

15

JAKOV VUJEVA

Edukacijsko-rehabilitacijski fak. / prvostupnik logopedije

45

16

ANA ŠARIĆ

Medicinski fakultet / doktor medicine

44

17

ERIKA CELIK

Sveučilište / prvostupnica kemije

44

18

JAKOV GRBAVAC

Medicinski fakultet / doktor medicine

42

19

TEA ZLOJIĆ

Učiteljski fakultet / magistra engleskog jezika

40

20

TENA FERIĆ

Pravni fakultet. / magistra socijalnog rada

40 

21

TARA BALEN

Kemijsko-tehnološki fakultet / prvostupnica kemije

40 

22

PETRA ŠTRK

Filozofski fakultet / prvostupnica engleskog jezika i pedagogije

40 

23

IVA IGNJAČIĆ

Fakultet hrvatskih studija / prvostupnica psihologije

40

24

MARIA ELENA HRŽIĆ

Medicinski fakultet / doktor medicine

39 

25

 ANTONELA SKOČIBUŠIĆ

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije / prvostupnica kemije

39 

26

LARA MARŠIĆ

Stomatološki fakultet / doktor dentalne medicine

37

27

ENA ŠANDRK

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti/ prvostupnica edukacije i rehabilitacije

37

28

LUCIJA ŠIMLEŠA

Edukacijsko-rehabilitacijski fak. / prvostupnik pedagogije

37

29

VEDRAN PEJAKOVIĆ

Fak. Elektrotehnike i računarstva. / prvostupnik računarstva

35

30

ANDRO JURIĆ

Prirodoslovno-matematički faku / prvostupnik  kemije

32

31

TOMISLAV RIMAC

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar elektrotehnike

30

32

ANJA VERGAŠ

Sveučilište / prvostupnica  kemije

30

33

KARLA BLAŽEVIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnica računarstva

30

34

IVANA IVANIŠ

 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije /  magistra drvne tehnologije

29

35

MARKO FILIPOVIĆ

Sveučilište / magistar strojarstva

27

36

MATEJ ŠPIONJAK

Medicinski fakultet / doktor medicine

27

37

DUNJA VESELČIĆ

Filozofski fakultet / prvostupnica pedagogije i filozofije

27

38

KATARINA VASILJ

Medicinski fakultet / doktor medicine

27

39

PETRA SKOČIBUŠIĆ

 Fakultet strojarstva i brodogradnje / prvostupnik strojarstva

24

40

LOVRO DRAGUN

Medicinski fakultet / doktor medicine

22

41

LANA ZALAJ

Akademija / prvostupnica likovne kulture

20

42

MIRNA TUČEK

Učiteljski fakultet / prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazo.

20

43

BRUNO DIDOVIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik elektrotehnike

20

44

PETAR PEDIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  elektrotehnike

19

45

NIKOLA ĆALETA

Medicinski fakultet / doktor medicine

18

46

VINKO RAJIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  elektrotehnike

17

47

SARA UZELAC

Učiteljski fakultet / prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazo.

17

48

DINO VERŠIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  računarstva

17

49

MARKO ŠMIGOC

Veleučilište / prvostupnik računarstva

17

50

MAJA STOLAR

Fak. Elektrotehnike i računarstva. / prvostupnik računarstva

19

51

IVAN ERCEGOVAC

Fakultet organizacije i informatike / magistar informatike

15

52

KAROLINA KAMPIĆ

Građevinski i arhitektonski fak./. prvostupnica građevinarstva

15

53

SLAVEN BILIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  računarstva

15

54

ROBERT ŠIMIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / magistar  elektrotehnike

12

55

LIDIJA LOMBAREVIĆ

 Fakultet primjenjene matematike i informatike / prvostupnica matematike

12

56

LEON PEZO

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  elektrotehnike

12

57

FRAN KRUŠELJ

Fak. Elektrotehnike i računarstva./ prvostupnik  računarstva

12

58

KARLO BAZINA

Sveučilište / prvostupnik informatike

12

59

NINA ĆIĆERIĆ

Sveučilište / prvostupnica računarstva

12

60

HANA HUMAAN

Arhitektonski fak. / prvostupnica arhitekture i urbanizma  

12

61

IVA ŠUKER

Fak. Elektrotehnike i računarstva./ prvostupnica  računarstva

12

62

KARLO MIŠKOVIĆ

 Fakultet strojarstva i brodogradnje / prvostupnik strojarstva

12

63

MARIJA SUHORSKI

Medicinski fakultet / doktor medicine

10

64

DARIO DUGONJEVAC

Fak. Elektrotehnike i računarstva./ magistar  računarstva

10

65

SAŠA STEVIĆ

Sveučilište / prvostupnica strojarstva

10

66

ELA BRKIĆ

Pravni fakultet / prvostupnica socijalnog rada

10

67

FILIP LOVRIĆ

Medicinski fakultet / doktor medicine

10

68

LUKA AGIČIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  računarstva

5

69

ANA MARTIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupniica  računarstva

5

70

LUKA IDŽANOVIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  računarstva

5

71

ELENA GALI

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnica  elektrotehnike

5

72

LOVRO LEŠIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupnik  računarstva

5

73

MIA ZRILIĆ

Fak. Elektrotehnike, računarstva. I informacij tehnologija / prvostupniica  računarstva

5

74

ANTONIO PIPERKOVIĆ

Farmaceutsko-biokemijski fak  / prvostupnik  farmacije

5

75

KARLA ČORDAŠIĆ

Medicinski fakultet / doktor medicine

5

76

NIKA FUZY

Sveučilište / prvostupnica strojarstva

5

77

ROKO ŠABIĆ

Fak. Elektrotehnike i računarstva./ prvostupnik elektrotehnike

5

 

 

IV

 

Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 13. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024. prema kriteriju uspjeha na studiju dodjeljuje se slijedećim kandidatima: 

 

Red. br.

IME I PREZIME

FAKULTET/zvanje

UKUPNO BODOVA

1

LEA PERVAN

Akademija / magistra medija i odnosa s javnošću

62

2

ANABELA IVANČEVIĆ

Filozofski fakultet / magistra arheologije i povijesti 

52

3

JURE SELAK

Visoka policijska škola / prvostupnik kriminalistike

50

4

LETICIJA STJEPANOVIĆ

Fak. za odgojne i obrazovne zna. / magistra primarne edukacije

45

5

MIHOVIL BEGOVIĆ

Akademija / prvostupnik klavira

45

6

MATEA STANIĆ

 Rudarsko-geološko-naftni fakultet  / magistra naftnog rudarstva

45

7

LUKA GRBAVAC

Filozofski fakultet / magistar hrvatskog jezika i povijesti

42

8

ANTE ŠMIDER

Filozofski fakultet / prvostupnik sociologije i povijesti 

38

9

SARA BOŽIĆ

Kineziološki fakultet / magistra kineziologije

37

10

DOMINIK LUČIĆ

Kineziološki fakultet / magistar kineziologije

37

11

LIDIJA GERIČEVIĆ FUZY

Kineziološki fakultet / magistra kineziologije

37

12

PIA CELIK

Fak. za odgojne i obrazovne zna. / prvostupnica primarne edukacije

34

13

MAJA JERKOVIĆ

Veleučilište / fizioterapeut

34

14

ANA IŠTVAN

Fak. za odgojne i obrazovne zna. / prvostupnica primarne edukacije

32

15

ANTONIO VNUK

Medicinski fakultet / prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike

30

16

GABRIELA JURKOVIĆ

Akademija / magistra medija i odnosa s javnošću

30

17

KLARA MOLNAR

Akademija / prvostupnica kulture

30

18

IVONA SLIŠKOVIĆ

Ekonomski fakultet /magistar ekonomije

28

19

ENA KUBICA

Ekonomski fakultet / magistra ekonomije

27

20

KLARA ŠIMIĆ

Prehrambeno-tehnološki fakultet / prvostupnica prehrambene tehnologije

27

21

PETRA ELEZ

Kineziološki fakultet / magistra kineziologije

27

22

IVA LENĐER

Veleučilište / prvostupnica menadžmenta

27

23

ANDREA MUDNIĆ

Akademija / magistra medija i odnosa s javnošću

27

24

MIA KUBICA

Fak. za odgojne i obrazovne zna. / magistra primarne edukacije

27

25

PETRA PAVIČIĆ

Kineziološki fakultet / magistra kineziologije

27

26

DANIJELA JERKOVIĆ

 Zdravstveno veleučilište / prvostupnica sestrinstva

22

27

SARA SMOLČIĆ

Akademija / magistra menadžmenta u kulturi

20

28

ANTONIO MARTAN

Fakultet prometnih znanosti /  magistar prometa

 20

29

MARTA ILIČIĆ

Ekonomski fakultet / prvostupnica ekonomije

20

30

DANIJEL DUMBOVEČAK

Veleučilište / fizioterapeut

20 

31

FRAN PEDIĆ

Kineziološki fakultet / magistar kineziologije

20

32

 

STJEPAN ŠOKČEVIĆ

Filozofski fakultet / prvostupnik informatologije

19

33

HANA ŽALAC

Ekonomski fakultet / magistra ekonomije

17

34

 

MARIJA MANDIĆ

Ekonomski fakultet / prvostupnica ekonomije

17

35 

NIVES JOSIĆ

Hrvatsko katoličko sveučilište / prvostupnica sestrinstva

12

36

ANTONIO MUDNIĆ

Kineziološki fakultet / magistar kineziologije

12

37

NIKOLINA VIDOVIĆ

Ekonomski fakultet / prvostupnica ekonomije

12

38

MIRTA MARIĆ

Ekonomski fakultet / magistra ekonomije

10

39

JURICA SIČANICA

Kineziološki fakultet / prvostupnik kineziologije

10

40

IVA KLEPO

Kemijsko-tehnološki fakultet / prvostupnica kemijskog inženjerstva

10

41

FRANKO ALDUK

Veleučilište / fizioterapeut

5

42

NINA GRGETIĆ

Grafički fakultet / prvostupnica grafičke tehnologije

5

43

KARLO DUMANČIĆ

Sveučilište / prvostupnik sestrinstva

5

 

V

 

Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 17. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024 dodjeljuje se slijedećim kandidatima (nastavak stipendiranja):

 

 1. Ivona Akalović
 1. Toni Babić
 1. Nikolina Balašković
 1. Lana Banić
 1. Ea Barišič
 1. Ante Begić
 1. Karla Bertić
 1. Matej Bešenić
 1. Davor Bilić
 1. Lucija Dafne Blažević
 1. Dominik Boča
 1. Filip Bosak
 1. Matko Bošnjak
 1. Ana Božić
 1. Lea Božić
 1. Monika Brandić
 1. Marko Budak
 1. Borna Bukulin
 1. Fran Bukulin
 1. Klara Buzov
 1. Tomislav Celić
 1. Patrik Cindrić
 1. Mihael Cvilinder
 1. Lucija Čačija
 1. Tena Čačija
 1. Tomislav Čančarević
 1. Lucija Čolaković
 1. Mia Čorak
 1. Leon Čugura
 1. Korina Čuić
 1. Petra Čuljak
 1. Ana Ćićerić
 1. Marta Despot
 1. Ana Dir
 1. Sara Dobošević
 1. Duje Dragun
 1. Iva Dragun
 1. David Dujmović
 1. Dajana Duspara
 1. Karlo Edelinski
 1. Ana Elez
 1. Luka Fajdetić
 1. Tea Fišer
 1. Ivan Gazić
 1. Stjepan Gazić 
 1. Nina Glamočak
 1. Ana Marija Greifenstein
 1. Iva Grgas
 1. Nikolina Grlić 
 1. Antonio Grujin
 1. Adrian Horvat 
 1. Veronika Huber
 1. Daniela Huseinović
 1. Lana Ilijević
 1. Antonio Ištvanović
 1. Ivana Ivanko
 1. Petra Ivezić
 1. Marina Ivoković
 1. Ivan Jakšić
 1. Ema Javor
 1. Matej Jerković
 1. Lea Jovanović
 1. Ana Jović
 1. Dora Jović
 1. Marija Jozinović
 1. Iva Jukić
 1. Iva Jurčić
 1. Barbara Jurić
 1. Bruno Jurić
 1. Lana Jurić
 1. Nikolina Jurić 
 1. Jakov Jurišić
 1. Lovro Jurković
 1. Iva Karlić
 1. Denis Katarina
 1. Lovro Katić
 1. Matko Katić
 1. Šima Kolarević
 1. Vedrana Kordić
 1. Marin Kovalisko
 1. Petra Kresić
 1. Iva Krušelj
 1. Antonela Krznarić
 1. Kristina Krznarić
 1. Mirta Kucljak 
 1. Marija Kumburić
 1. Marija Kurtović
 1. Luka Kuterovac
 1. Martina Kuterovac
 1. Barbara Kuveždić
 1. Petar Lelić
 1. Maja Lovrić
 1. Laura Lukavski
 1. Nikolina Lukenda
 1. Klara Lukić
 1. Davor Maljković
 1. Domagoj Maljković
 1. Fran Marić
 1. Karla Marić
 1. Ana Marijanović
 1. Marija Markić
 1. Ivana Maroslavac
 1. Vinka Medić
 1. Nikola Mendeš
 1. Borna Miklošević
 1. Antonija Milovac
 1. Lora Miljanić
 1. Franciska Miškić
 1. Marta Miškić
 1. Alen Mišković
 1. Ivona Mrkonjić
 1. Lorena Mustapić Jogun
 1. Patricia Novoselac
 1. Bruno Očevčić
 1. Viktorija Orešković
 1. Arian Pandža
 1. Marko Pavić
 1. Ivan Pavošević
 1. Matko Pejić
 1. Iva Perak
 1. Nikolina Perak
 1. Matej Perković
 1. Domagoj Pernar
 1. Dominik Piršljin
 1. Fran Posarić
 1. Mislav Pranjić
 1. Daria Pravdić
 1. Ana Prica
 1. Purić Sanja
 1. Lovro Raguž
 1. Matea Raguž
 1. Barbara Rakonić
 1. Karlo Ramljak
 1. Marko Rašić
 1. Nika Regušić
 1. Sara Rimac
 1. Dominik Ružić
 1. Mateo Spajić
 1. Mihaela Stojanović
 1. Marko Sučić
 1. Jelena Svirčević
 1. Bruno Šarlija
 1. Ira Šmigoc
 1. Dino Šola
 1. Sara Šota
 1. Petra Štiler
 1. Gabriela Šuker
 1. Petra Šušak
 1. Inja Tadić
 1. Lorena Tadić
 1. Vid Tominac
 1. Suzana Tonković
 1. Ivo Tuček
 1. Ivona Uhlik
 1. Klara Vajt
 1. Josipa Vasilj
 1. Barbara Vidoš
 1. Marko Vidović
 1. Dora Vinković
 1. Ivona Vojvodić
 1. Domagoj Vučetić
 1. Filip Vujeva
 1. Ena Vukić
 1. David Winkler
 1. Mislav Winkler
 1. Jakov Zucić
 1. Gabrijela Žic
 1. Lara Živanović
 1. Adrian Župarić
 1. Luka Žurić

 

VI

 

          Sa stipendistima iz članaka  III i IV zaključuju se Ugovori o stipendiranju te će isti biti obaviješteni o datumu zaključenja ugovora. Studenti koji nisu ispunili uvjete biti će obaviješteni pismenim putem na kućnu adresu. 

 Svi dosadašnji primatelji stipendije temeljem članka 17. Pravilnika o dodjeli stipendije iz članka V. pisanim  su putem obaviješteni o nastavku stipendiranja u akademskoj godini 2023./2024. te se na njih primjenjuju odredbe ranije zaključenih ugovora.

 

 

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font