Objavljeno u Službene obavijesti, 06.09.2022.

Poziv na prijavu štete od prirodne nepogode suše

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

KLASA: 302-02/22-01/01

URBROJ: 2196-4-2-22-2                                                                                                                   

Vinkovci, 06. rujna 2022. godine

 

 

            PREDMET: Poziv na prijavu štete od prirodne nepogode suše

 

Župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić 6. rujna 2022. godine proglasio je prirodnu nepogodu za područje 5 gradova i 26 općina zbog dugotrajnog djelovanja visokih temperatura i izostanka potrebnih oborina u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza ove godine. Sušno razdoblje tijekom proteklih mjeseci uzrokovalo je velike materijalne štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima, a poljoprivredni proizvođači nisu u mogućnosti sami sanirati nastalu štetu.

 

Temeljem toga pozivaju se sve fizičke i pravne osobe na području grada Vinkovaca koje su pretrpjele štetu da istu prijave nadležnom gradskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima koja nije osigurana od suše.

 

Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika.

 

Oštećenike pozivamo da PRIJAVE ŠTETU U ROKU OD 8 DANA od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode suše (najkasnije do 14. rujna 2022.godine).

 

 Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.

 

Oštećenici štetu nastalu na području Grada Vinkovaca prijavljuju Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Bana Jelačića 1, Vinkovci, putem propisanog obrasca u privitku teksta. Mole se prijavitelji da popune sve rubrike navedene u priloženom obrascu.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG POVJERENSTVA

ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH

NEPOGODA GRADA VINKOVACA

Gabrijel Šokičić, mag. iur. univ.spec. oec.

 

DOSTAVITI:

  1. Internetska stranica Grada Vinkovaca,
  2. Upravni odjel gospodarstva, ovdje,
  3. Pismohrana.


Obrazac PN

Izjava

Odluka