Objavljeno u Službene obavijesti, 07.05.2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava u sportu za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/18-01/01

URBROJ: 2188/01-02-18-49

Vinkovci, 7. svibnja 2018. godine

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) donosi:

 

 

O D L U K U

o raspodjeli financijskih sredstava temeljem

Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih

potpora u sportu za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu objavljen je dana 10. siječnja 2018. godine. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/aktivnosti je do 31. prosinca 2018. ili do iskorištenja sredstava za 2018. godinu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prijavljene programe i projekte procjenjivao je Upravni odjel društvenih djelatnosti i Povjerenstvo za procjenu programa i projekata iz područja sporta.

 

Članak 2.

 

Financiranje programa/projekata i aktivnosti putem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu odobrava se kako slijedi:

 

 

 

 

r.br.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

IZNOS

1.

Vinkovački plivački klub Vinkovci

Prvenstvo Hrvatske za kadete

1.000,00 kn

2.

Vinkovački plivački klub Vinkovci

Sova kup

2.000,00 kn

3.

Nogometni klub Dilj

Vinkovci

Međunarodni nogometni turnir SK CRO VIENNA Beč 17.i 18.02.2018.

10.000,00 kn

4.

Teniski klub „Vinkovci“

Vinkovci

Regionalno prvenstvo u tenisu do 16 g. m/ž

4.000,00 kn

5.

SUG „Kick box klub Valens“ Vinkovci

Međunarodni Valens kup - 2

7.000,00 kn

 

6.

Hrvatski nogometni klub „Vinkovci“ Vinkovci

 

Psiho – fizički razvoj djece

 

50.000,00 kn

7.

Udruga Vinkovački lađari

Vinkovci

Maraton lađa osoba s invaliditetom i lađarskih ekipa (Dan Grada)

10.000,00 kn

8.

Teniski klub „Vinkovci“ Vinkovci

38. Festival tenisa

20.000,00 kn

9.

Udruga za sport i rekreaciju „Maximus“ Vinkovci

Vježbanjem prema zdravlju

5.000,00 kn

10.

Udruga Vinkovački lađari

Vinkovci

Maraton lađa osoba s invaliditetom i lađarskih ekipa (Vinkovačke jeseni)

10.000,00 kn

11.

Teniski klub „Vinkovci“ Vinkovci

Otvoreno prvenstvo u tenisu Grada Vinkovaca – seniori m/ž

25.000,00 kn

12.

Hrvatski kick boxing klub „Tekić gym“ Vinkovci

Državno prvenstvo u Kick Boxingu

2.000,00 kn

13.

Teniski klub „Vinkovci“ Vinkovci

Državno prvenstvo u tenisu do 16 g. m/ž

25.000,00 kn

14.

Kinološko društvo Vinkovci

Organizacija športsko – kinoloških manifestacija

6.000,00 kn

 

15.

Plivački klub „Barutana“ Vinkovci

Bebe ribe najranija prilagodba i socijalizacije na vodene medije beba i roditelja

2.000,00 kn

 

 

UKUPNO

179.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se Ugovor o sufinanciranju programa i projekata. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa i projekata korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se na Internet stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.