Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 08.04.2021.

Odluka o raspodjeli financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2021. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/20-01/92

URBROJ: 2188/01-02-21-25

Vinkovci, 08. travnja 2021. godine

 

 

            Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16. i 9/18.) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2021. godinu

 

Članak 1.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2021. godinu objavljen je 22. siječnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave Javnog poziva. 

 

Članak 2.

Financiranje programa, projekata, aktivnosti, manifestacija u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2021. godinu odobrava se kako slijedi: 

 

A) Programi, projekti, aktivnosti, manifestacije u području kulture:

 

Red. br. 

Prijavitelj 

Naziv programa 

Iznos 

1.

Udruga „Ethno golubica“ 

  

3.000,00 kn 

 

  

Očuvanje kulturne tradicije vinkovačkog kraja kroz aktivnosti udruge u 2021. godini

3.000,00 kn

2.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci 

  

16.000,00 kn 

  

  

Izdavanje godišnjeg časopisa Društva „Hrvatska žena“

5.000,00 kn

  

  

Kreativne radionice

2.000,00 kn

  

  

Božićni koncert

9.000,00 kn

3.

Udruga dragovoljaca narodne zaštite „Vinkovci“ Vinkovci 

  

2.000,00 kn 

  

  

„Svjedok vremena: Nijemci 1996-1998“ 

2.000,00 kn

4.

Udruga za očuvanje tradicionalnih obrta i rukotvorina „Škrinjica“ 

  

6.000,00 kn 

  

  

„Rukama se služi, pozitivom okruži“

6.000,00 kn

5.

Vinkovački šokački rodovi 

  

30.000,00 kn 

  

  

Tradicijskom glazbom, pjesmom i plesom kroz očuvanje kulturne baštine

5.000,00 kn

  

  

Koncert tradicijske tamburaške glazbe

12.000,00 kn

  

  

Čuvanje tradicijskih običaja u bogatoj šokačkoj kulturi

13.000,00 kn

6.

Kulturno umjetničko društvo „Ljeskovac“ Vinkovci 

  

10.000,00 kn 

  

  

Prenošenje tradicijske kulturne baštine na mlade

2.000,00 kn

  

  

Sudjelovanje na kulturno - gospodarskom sajmu

3.000,00 kn

  

  

8. Memorijal - Tomislav Mihin

5.000,00 kn

7.

Kulturni centar „Gatalinka“ Vinkovci 

  

30.000,00 kn 

  

  

Etno vikend u etno gradu

15.000,00 kn

  

  

Dani tradicijske kulture na moru i kraju

5.000,00 kn

  

  

26. Seminar folklora Panonske zone

10.000,00 kn

8.

Društvo Naša djeca Vinkovci 

  

10.000,00 kn 

 

  

Likovno kreativne radionice i Bajkaonica

10.000,00 kn

9.

Ana Čolaković 

  

15.000,00 kn 

 

  

„One su tu“

15.000,00 kn

10.

Dječji dom sv. Ana Vinkovci 

  

22.000,00 kn 

 

  

26. Likovna radionica dječjeg doma sv. Ana Vinkovci

22.000,00 kn

11.

Ivica Aničić 

  

6.000,00 kn 

 

  

Rockanje u Vinkovcima

6.000,00 kn

12.

Kulturno društvo Rusina Vinkovci 

  

4.000,00 kn 

 

  

Kulturni amaterizam

4.000,00 kn

13.

Folklorni ansambl „Lisinski“ Vinkovci 

  

60.000,00 kn 

 

  

Božićni koncert FA „Lisinski“

3.000,00 kn

 

  

Jačanje kapaciteta u očuvanju hrvatske kulturne baštine

47.000,00 kn

 

  

Obilježavanje 70 godina FA „Lisinski“ i 20. Festival folklora „Robert Bajtal“ 

10.000,00 kn

14.

Zvonimir Tanocki 

  

10.000,00 kn 

 

  

Autorska monografija Retrospektiva

8.000,00 kn

 

  

Autorska izložba o Domovinskom ratu 91/92

2.000,00 kn

15.

Naši Borinci 

  

4.000,00 kn 

 

  

Manifestacija „Od Đurđeva do Markova“

4.000,00 kn

16.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Vinkovci 

  

5.000,00 kn 

 

  

Izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Vinkovci (HDLU-a)

5.000,00 kn

17.

Živan Kuveždić 

  

25.000,00 kn 

 

  

Šokačka posla

25.000,00 kn

18.

Udruženje manekena „Loreena“ Vinkovci 

  

10.000,00 kn 

 

  

Modna revija 

„Vinkovci fashion night“

10.000,00 kn

19.

Lajaroš Vinkovci 

  

10.000,00 kn 

 

  

Svečani program u čast 

Hrvatske himne

10.000,00 kn

20.

Povijesno i športsko društvo „Hrvatski sokol“ Vinkovci 

  

30.000,00 kn 

 

  

Doprinos Vinkovaca gospodarskom, društvenom i političkom životu Hrvatske

26.000,00 kn

 

  

Nastupi garde Hrvatskog sokola

4.000,00 kn

21.

Ženski vokalni sastav „Lira“ 

 

5.000,00 kn 

 
 

Glasom do Oriona

5.000,00 kn

22.

Kulturno umjetničko društvo „Šumari“ Vinkovci 

 

25.000,00 kn 

 

  

Koncertna gostovanja u RH

25.000,00 kn

23.

Umjetnička družina „Nova umjetnost“ 

 

3.000,00 kn 

 

  

Vizualni identitet Vinkovaca predočen kroz keramiku i rukotvorine

3.000,00 kn

24.

Udruga za promicanje urbane umjetnosti i kulture mladih grada Vinkovaca Hip-Hop Vk 

 

5.000,00 kn 

 
 

13. Međunarodni festival

 „Hip-Hop na Orionu“ 

  5.000,00 kn 

25.

Kulturno umjetničko društvo „Vinkovačka ravnica“ 

 

10.000,00 kn 

 

  

Promicanje kulturne baštine, promicanje i širenje slavonskih običaja, organizacija i sudjelovanje na kulturnim događanjima

10.000,00 kn

26.

Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima 

 

50.000,00 kn 

 

  

Nakladnička djelatnost

30.000,00 kn

 

  

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

20.000,00 kn

27.

Građansko društvo „Moji Vinkovci“ 

 

8.000,00 kn 

 

  

16. Katarinska večer s dodjelom nagrada „Moji Vinkovci“

3.000,00 kn

 

  

Časopis „Moji Vinkovci“

4.000,00 kn

 

  

Koncert povodom Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja 2021.

1.000,00 kn

28.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Posjet vinkovačkih Mađara Hrvatima grada Budimpešte

10.000,00 kn

29.

Udruga kuhara i slastičara Vukovarsko-srijemske županije 

 

15.000,00 kn 

 

  

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju – 

nematerijalne baštine 

II. Nadopunjeni „Slavonsko- srijemski recopis“ – kulinarska baština Slavonije i Srijema   

10.000,00 kn

 

  

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju 

Hrvatski kuharski kup (HKK) 

16. Zlatna jabuka

5.000,00 kn

30.

Udruga žena „Zlatne niti“ Vinkovci 

 

3.000,00 kn 

 

  

Iglom i koncem putujemo narodnim vezom Slavonije

3.000,00 kn

31.

Kulturno-umjetničko društvo „Žute dunje“ 

 

5.000,00 kn 

 

  

Nastupi KUD-a i očuvanje tradicijske kulture vinkovačkog kraja

5.000,00 kn

32.

„Hrvatski velikani“ 

 

5.000,00 kn 

 

  

27. Dani Josipa i Ivana Kozarca

5.000,00 kn

33.

Muška pjevačka grupa „LIPA“ Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Pjesma je naš život

10.000,00 kn

34.

Klub ljubitelja željeznice 

 

5.000,00 kn 

 

  

Očuvanje željezničke baštine u kulturi grada Vinkovaca

5.000,00 kn

35.

Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima 

 

8.000,00 kn 

 

  

Razvoj programa arhivske pedagogije: Didaktička igra „Vinkovci-povijest, kultura, identitet“

8.000,00 kn

36.

Vesela vrenjača 

 

21.000,00 kn 

 

  

Valensiranje 

21.000,00 kn

37.

SAMO POZITIVNO Udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti 

 

10.000,00 kn 

 

  

FORKED – Forum kulture i edukacije

10.000,00 kn

38.

Umjetnička organizacija  

„Asser Savus“ 

 

72.000,00 kn 

 

  

25. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima

5.000,00 kn

 

  

28. Festival glumca u Vinkovcima

40.000,00 kn

 

  

5. Film festival glumca

22.000,00 kn

 

  

Dokumentarni film „Ratna bolnica“ – postprodukcija filma

5.000,00 kn

39.

Udruga građana „Vinkovački karneval“ 

 

42.000,00 kn 

 

  

Orion revija za Dan Grada Vinkovaca

12.000,00 kn

 

  

Cvjetni korzo

23.000,00 kn

 

  

Čarobni rimski napitak

7.000,00 kn

40.

Vrijedne ruke – etno udruga za izradu starih i zaboravljenih ručnih radova 

 

10.000,00 kn 

 

  

Šokačka sunčana čipka - motivi

8.000,00 kn

 

  

Radionice tkanja, pletenja i šivanja na rimski način

2.000,00 kn

41.

Malonogometni klub „Vinkovci“ -učilište Studium 

 

5.000,00 kn 

 

  

Proslava stogodišnjice HNK Cibalije - spomenica

5.000,00 kn

42.

Kulturno-umjetničko društvo „Izvor“ Vinkovci 

 

7.000,00 kn 

 

  

Folklorne večeri 2021. godine

4.000,00 kn

 

  

Božićni koncert 2021. godine

3.000,00 kn

43.

Udruga za proaktivno djelovanje u zajednici retroPERSPEKTIVA 

 

20.000,00 kn 

 
 

Strinina rimska šerpa

4.500,00 kn

 

  

Hang Loose - Rockabilly festival

15.500,00 kn

44.

Kreativna udruga „BMB Creativa“ Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Prsti od zemlje

5.000,00 kn

45.

Art club Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Art tjedan

10.000,00 kn

 
 

UKUPNO 

677.000,00 kn 

 

 

 

 

B) Programi/projekti/aktivnosti/manifestacije u području tehničke kulture 

 

Red. br. 

Prijavitelj 

Naziv programa 

Iznos 

46.

Udruga mladih informatičara "Stjepan Radić" Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Radićev blok wifi

5.000,00 kn

47.

Zagonetačko društvo Vinkovci 

 

2.000,00 kn 

 

  

Tiskanje 63. broj vinkovačkog zagonetačkog lista „Pitalica“

2.000,00 kn

48.

Keramičarska udruga „Nova art“ 

 

8.000,00 kn 

 

  

Izrada rimskog nakita u keramici

4.000,00 kn

 

  

Dodirni zemlju!

4.000,00 kn

49.

Udruga Locus 

 

12.000,00 kn 

 

  

Vinkovci u slici

3.800,00 kn

 

  

Rimljani u 3D-u

8.200,00 kn

50.

Udruga Vinkovački lađari 

 

66.000,00 kn 

 

  

Maraton lađa lađarskih ekipa, maraton lađa lađarica, maraton lađa mladih i osoba s invaliditetom

26.000,00 kn

 

  

Maraton lađa lađarskih ekipa mladih od 10 do 18 godina, maraton lađa osoba s invaliditetom 

40.000,00 kn

51.

Kajak kanu klub „Vinkovci“ 

 

7.000,00 kn 

 

  

Međunarodna kajakaška regata 

za Dan Grada Vinkovaca

4.000,00 kn

 

  

Međunarodna kajakaška regata 

za Vinkovačke jeseni

3.000,00 kn

52.

Fotoklub Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Salon fotografije Vinkovci 2021.

10.000,00 kn

53.

Konjički klub „Maestoso“ 

 

10.000,00 kn 

 

  

Sudjelovanje u proslavi 

Dana Grada Vinkovaca, 

vožnja fijakerima

3.000,00 kn

 

  

8. Vinkovačka konjička revija

7.000,00 kn

54.

Županijska zajednica  

tehničke kulture županije  

Vukovarsko-srijemske 

 

7.000,00 kn 

 

  

Tehnička kultura mladima kao funkcija obrazovanja i razvoja

7.000,00 kn

55.

Zajednica tehničke kulture Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Promicanje tehničke kulture grada Vinkovaca

5.000,00 kn

56.

Društvo energetičara Vukovarsko-srijemske županije 

 

4.000,00 kn 

 

  

Energetika i toplinarstvo

4.000,00 kn

57.

Informatičko računalski klub Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Promicanje informatičko računalne kulture grada Vinkovaca

5.000,00 kn

58.

Udruga građana Liberta Vinkovci 

 

2.500,00 kn 

 

  

Foto arhiva biljnog svijeta

 Grada Vinkovaca 

2.500,00 kn

59.

Centar za napredne tehnologije Agro-Quantum Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

E-traktor – priprema dokumentacije i materijala za električni traktor

5.000,00 kn

60.

Udruga građana „Barutana“ Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Fotogrametrija 

10.000,00 kn

61.

Oldtimer klub „Stari sjaj“ Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

VII. Slavonski oldtimer rally – 

10 godina kluba

10.000,00 kn

62.

VVIT–Udruga za promicanje i razvoj ICT sektora Vukovarsko-srijemske županije 

 

5.000,00 kn 

 

  

Organizacija meetup-ova u svrhu promocije i razvoja ICT sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji

5.000,00 kn

63.

Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Promocija i popularizacija filatelije

5.000,00 kn

64.

Društvo pedagoga tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije Vinkovci 

 

5.000,00 kn 

 

  

Mala škola elementarne robotike

5.000,00 kn

65.

Hrvatsko planinarsko društvo „Dirov brijeg“ Vinkovci 

 

6.000,00 kn 

 

  

Okupljanje mladeži i odraslih

 i osposobljavanje članova za planinarenje 

6.000,00 kn

66.

Zrakoplovni klub VRABAC Vinkovci 

 

10.000,00 kn 

 

  

Dan Grada 2021. – međužupanijsko natjecanje zrakoplova

5.000,00 kn

 

  

Dječja zmajada - 2021.

5.000,00 kn

 
 

UKUPNO 

199.500,00 kn 

 
 

SVEUKUPNO 

876.500,00 kn 

 

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa, projekata, aktivnosti, manifestacija, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. 

Nakon završetka provedbe programa, projekta, aktivnosti, manifestacije, korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

 

 

  GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Prilog:

1. Odluka