Objavljeno u Službene obavijesti, 19.02.2020.

Objava ponovne javne rasprave o 2. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Poštovani,

na temelju članka 97. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju, (Narodne novine br. 153/13. i 65/17.), objavljujemo posebnu obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca. Javna rasprava počine 02. ožujka 2020. godine i završava 10. ožujka 2020. godine.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca i upućivanje na ponovnu javnu raspravu

Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

Tekstualni i grafički dio Prijedloga prostornog plana za ponovnu javnu raspravu za 2.IDPPUGVK

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se

Izvješće s prilozima o ponovnoj javnoj raspravi vezano za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (2IDPPUGVK)