Objavljeno u Službene obavijesti, 10.11.2023.

Javni Poziv-Zvonarska ulica

 


GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/210

URBROJ: 2196-4-2-23-3

Vinkovci, 08. studenog 2023. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Zvonarsku ulicu izgrađenu na:

- dijelu k.č.br. 1431/1 Stambeno poslovna zgrada br. 67 i dvorište u ulici Hrvatskih kraljeva sa 245 m², upisane u zk.ul.br. 4635, k.o. Vinkovci, suvlasništvo u 1/3 dijela Miličević Ljubice iz Vinkovaca, Hrvatskih kraljeva 69 i u 2/3 dijela Milićević Marka iz Vinkovaca, Hrvatskih kraljeva 67,

- k.č.br. 1589/4 Ulica Zvonarska sa 1392 m², upisane u zk.ul.br. 8610, k.o. Vinkovci, vlasništvo Vinil d.o.o., Vinkovci, I. Gundulića 27,

- dijelu k.č.br. 1591 Kuća br. 31 i dvorište u ul. N. Tesle sa 3972 m², upisane u zk.ul.br. 1954, k.o. Vinkovci, vlasništvo Pleš Slavice iz Cerića, A.G. Matoša 10,

- k.č.br. 1593/7 Ulica Zvonarska sa 10855 m², upisane u zk.ul.br. 9945, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- k.č.br. 1593/10 Ulica Zvonarska sa 3125 m², upisane u zk.ul.br. 9584, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 1593/11 Ulica  Zvonarska sa 4686 m², upisane u zk.ul.br. 9321, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 1610/1 Zemljište pod zgradom i dvorište u Zvonarskoj ulici sa 3854 m²,

- k.č.br. 1611/1 Ulica sa 27 m²,

- k.č.br. 1613/1 Oranica u ul. V. Gortana sa 383 m²,

- k.č.br.1614 Oranica u ul. V. Gortana sa 355 m² i

- k.č.br. 2985/4 Oranica u ul. B. Jelačića sa 2857 m², sve upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca,

- k.č.br. 1610/4 Cesta neplodno sa 711 m², dvostruko upisane u zk.ul.br. 7428, kao vlasništvo Grada Vinkovaca i zk.ul.br. 8578, kao javna cesta-opće dobro-pod upravljanjem Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, k.o. Vinkovci,

- dijelu 1611/2 Oranica u ul. V. Gortana sa 1330 m² i

- dijelu 1613/6 Oranica u ulici V. Gortana sa 1143 m², obje upisane u zk.ul.br. 986, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Lola d.o.o. Osijek, Vukovarska cesta 312,

- k.č.br. 1611/4 Ulica P. Zrinskog sa 548 m², upisanoj u zk.ul.br. 9951, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- k.č.br. 1617/3 Oranica u ulici Vladimira Gortana sa 1616 m², upisane u zk.ul.br. 9838, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca,

- k.č.br. 2924 Oranica u ul. V. Gortana sa 279 m², upisane u zk.ul.br. 3468, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca,

- dijelu 2984/4 Oranica u ul. Z. Sremca sa 2762 m², upisane u zk.ul.br. 958, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca,

- k.č.br. 2985/5 Oranica u ul. B. Jelačića sa 1018 m², upisane u zk.ul.br. 8793, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca,

- k.č.br. 2985/9 Uređeno zemljište Zvonarska ulica sa 489 m², upisane u zk.ul.br. 397  i

- k.č.br. 2985/10 Uređeno zemljište Zvonarska ulica sa 168 m², upisane u zk.ul.br. 10183, k.o. Vinkovci, obje vlasništvo Dalas d.o.o., Vinkovci, Blok Tržnica  24,

- k.č.br. 2990/1 Ulica sa 3116 m², upisane u zk.ul.br. 9946,

- k.č.br. 6709 Ulica Zvonarska sa 5376 m², upisane u zk.ul.br. 9949 i

- k.č.br. 6710/1 Ulica Zvonarska ulica sa 3524 m², upisane u zk.ul.br. 9950, sve u k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi- nerazvrstana cesta.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 17. studenog 2023. god.

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 24. studenog 2023. godine (petak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font