Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 04.04.2023.

JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU DIONICA HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUB CIBALIA Š.D.D. U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU DIONICA HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUB CIBALIA Š.D.D. U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ,,CIBALIA" Š.D.D. VINKOVCI, H. D. GENSCHERA 10B, VINKOVCI, OIB 83797170458, UPISANO JE U SUDSKOM REGISTRU TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, 0IB: 83797170458, MBS 030119655, S TEMELJNIM KAPITALOM OD 12.108,200,00 KUNA, BROJ DIONICA 121.082, OD ČEGA JE GRAD VINKOVCI, VINKOVCI, B. J. JELAČIĆA 1, OIB 67648791479, VLASNIK 67.766 DIONICA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 6.776.600,00 KUNA.

Predmet ovog poziva je prodaja 62.963 dionice Hrvatskog nogometnog kluba Cibalia Vinkovci š.d.d. u vlasništvu Grada Vinkovaca, nominalne vrijednosti 6.296.300,00 kuna, a što iznosi 52,00029 % temeljnog kapitala, putem javnog prikupljanja ponuda, bez isticanja početne cijene.

Prilozi

1. Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog klub CIBALIA š.d.d. u vlasništvu Grada Vinkovaca

2. Ponuda za javni poziv

3. Izjava

4. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica športskog dioničkog društva Hrvatski nogometni klub Cibalia Vinkovci

English translation

PUBLIC CALL FOR PUBLIC BIDDING FOR THE PURCHASE OF SHARES OF HRVATSKI NOGOMETNI KLUB CIBALIA Š.D.D. IN THE OWNERSHIP OF THE TOWN OF VINKOVCI

Hrvatski nogometni klub „CIBALIA“ š.d.d. Vinkovci, H.D. Genschera 10b, Vinkovci, OIB/Identif.-No: 83797170458, registered in the court register of the Trade court in Osijek, OIB/Identif.-No: 83797170458, MBS (Subject reg.No.) 030119655, with share capital of 12.108,200,00 kuna, number of shares 121.082, of which the Town of Vinkovci, Vinkovci, B.J. Jelačića 1, OIB/Identif.-No: 67648791479 owns 67.766 shared of nominal value of 6.776.600,00 kuna.

The subject of this call is the sale of 62.963 shares of Hrvatski nogometni klub Cibalia Vinkovci š.d.d. in the ownership of the Town of Vinkovci, of nominal value of 6.296.300,00 kuna, which makes 52, 00029 % of share capital, through public bidding, without setting out the starting price.

Attachments:

1. Public call for public bidding for the purchase of shares of Hrvatski nogometni klub CIBALIA š.d.d. in the ownership of the Town of Vinkovci

2. The purchase of shares of Croatian football club HNK Cibalia Vinkovci š.d.d. in the ownership of the Town of Vinkovci

3. Statement

4. Contract on sale and transfer of shares of the sports public limited company (plc) Croatian football club Cibalia VinkovciPristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font