Objavljeno u Službene obavijesti, 27.09.2019.

JAVNI POZIV – PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

JAVNI POZIV – PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE

SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U VINKOVCIMA,

SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

 

 

J A V N I P O Z I V

 

Prema odredbi članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 287/13, 33/15), suce porotnike Županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

 

Odredbama Zakona o sudovima, određeno je da sudci ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u njenim aktivnostima. Navedene odredbe Zakona o sudovima shodno se primjenjuju i na suce porotnike.

 

Suci porotnici za mladež, uz uvjete koje moraju ispunjavati suci porotnici, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15) moraju biti imenovani iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

 

SUKLADNO NAVEDENOM GRAD VINKOVCI

 

P O Z I V A

 

Sve zainteresirane građane Grada Vinkovaca, koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima, da podnesu svoje prijave za kandidate za sudce porotnike na ovaj poziv.

 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca predlaže ukupno 21 suca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima, 5 sudaca porotnika Županijskog suda i 5 sudaca porotnika za mladež, koje imenuje Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije.

 

Prijavi treba priložiti kratki životopis,  popuniti izjavu kandidata za suca porotnika, opće podatke (godina rođenja, adresa, telefon)  i presliku osobne iskaznice.

Prijave se podnose Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, koje treba dostaviti do 09. listopada 2019. godine, na adresu: Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci ili osobno u pisarnicu Gradske uprave Grada Vinkovaca na istu adresu.

 

Za sve informacije u svezi ovog poziva možete se obratiti pročelniku Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove Zlatku Dovhanju, dipl. iur., osobno ili putem telefona 032/337-211.

Javni poziv