Objavljeno u Službene obavijesti, 15.10.2019.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) donio je

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada Vinkovaca) utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Institucija

Naziv upravnog odjela

Naziv natječaja

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Visina financijske podrške

(od – do u kn)

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

1.

 

 

Grad Vinkovci

 

Upravni odjel za kulturu i turizam

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Siječanj 2019. godine

1.000.000,00

60

1.000,00 do 100.000,00

tijekom 2019. godine

2.

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora

programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2019. godinu

Siječanj 2019. godine

420.000,00

35

1.000,00 do 100.000,00

tijekom 2019. godine

3.

 

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu

 

Siječanj

 2019. godine

50.000,00

2

1.000,00 do 30.000,00

tijekom 2019. godine

4.

 

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca u 2019. godini

Listopad 2019.

godine

50.000,00

2

1.000,00 do 50.000,00

tijekom 2019. godine


 

II.

 

                        Ove izmjene i dopune Godišnjeg plana Grada Vinkovaca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr.

 

KLASA: 230-01/18-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 15.10.2019. godine

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.