Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 14.12.2020.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE 2021. GOD

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i 

članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA 

KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada Vinkovaca) utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Institucija

Naziv upravnog odjel

 

Naziv natječaja

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Ukupna vrijednost natječaja    (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Visina financijske podrške      (od – do u kn)

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

1.

Grad Vinkovci

Upravni odjel za kulturu i turizam

Javni poziv za  dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području kulture i  tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2021. godinu

Tijekom siječnja 2021. godine

900.000,00

65

2.000,00 do 100.000,00

tijekom 2021. godine

2.

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Tijekom siječnja 2021. godine

550.000,00

40

1.000,00 do 100.000,00

tijekom 2021. godine

II.

Ovaj Godišnji plan Grada Vinkovaca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr 

 

KLASA: 230-01/20-01/01

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 11. prosinca 2020. godine 


GRADONAČELNIK 

Ivan Bosančić, mag.oec.


Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provede udruge