Objavljeno u Vijesti, 07.05.2019.

Sajam EU projekata na Orionu

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u suradnji s Gradom Vinkovcima, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemskom županijom organizira "Sajam EU projekata na Orionu“ koji će se održati u petak, 10. svibnja 2019. godine u pješačkoj zoni grada Vinkovaca s početkom u 12.00 sati.

Sajam se organizira u sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata" koji će se održati u razdoblju od 09. do 19. svibnja 2019. godine. Ovakvim oblikom promocije javnost će dobiti bolji uvid u način na koji projekti mogu djelovati kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja u lokalnim zajednicama. Također, sve uključene institucije, ustanove i druge pravne osobe će u neposrednoj komunikaciji s građanima dobiti jedinstvenu priliku povećati svoju vidljivost u javnosti, dodatno se približiti potencijalnim korisnicima te na zanimljiv i interaktivan način promovirati svoje djelatnosti i usluge. Na dan Sajma bit će organizirano predstavljanje projekata koji su provedeni ili su trenutno u provedbi na području grada i županije uz druženje s građanima.
Cilj Sajma je istaknuti važnost EU fondova za razvoj grada Vinkovaca – Najstarijeg grada u Europi, te predstaviti najznačajnije EU projekte Grada, Agencija, Županije te svih Nositelja i partnera u projektima koji djeluju na području grada i županije. Uz sklopu Sajma bit će organiziran je i livestream Radio Vinkovaca i Vinkovačke televizije, te će praćenje ove manifestacije biti omogućeno širem krugu zainteresirane javnosti.