Objavljeno u Vijesti, 10.04.2018.

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Vijeće Grada Vinkovaca usvojilo je prvi rebalans proračuna za 2018. godinu. Prvotno planiranih 172 milijuna kuna povećano je na 208 milijuna kuna

Naknada roditeljima novorođene djece povećana je s 1.000 kuna na 2.000 kuna. "Obećali smo da ćemo to učiniti kada se povećaju prihodi od poreza i to smo ispunili", kazao je gradonačelnik Ivan Bosančić.

Vijeće Grada Vinkovaca usvojilo je prvi rebalans proračuna za 2018. godinu kojim je proračun povećan sa 172 na 208 milijuna kuna. Povećanje od 36 milijuna kuna temelji se na povećanju izvornih prihoda i prihoda kroz projekte, a omogućilo je niz novih aktivnosti i projekata, kao i ispunjavanje nekih obećanja.

Na sjednici Vijeća Grada Vinkovaca u utorak, 10. travnja, rebalans proračuna obrazložili su gradonačelnik Ivan Bosančić i pročelnica za proračun i financije Sanja Lozić. Povećanje proračuna, istaknuto je, temelji se na povećanju izvornih prihoda za 8,2 milijuna kuna te povećanju prihoda kroz projekte za 27,8 mil. kuna. U prihodima kroz projekte najveći iznos, 17,3 mil. kuna, sredstva su za energetsku obnovu OŠ "A. G. Matoš". U izvornim prihodima najveći dio, 5 mil. kuna dolazi od poreza na dohodak, a tu je i 1 mil. kuna od poreza na nekretnine i 200 tisuća kuna od poreza na potrošnju te 1,5 mil. kuna od komunalne naknade i 500 tisuća kuna od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

"Iz toga vidimo i pozitivne pomake u gospodarstvu i intenzivniju aktivnost same gradske Uprave kada je riječ o prihodima kojima se puni naš proračun. Moram pohvaliti i Agenciju VIA i sve gradske odjele koji su uspjeli dobiti tako značajan broj projekata, koji će podići i kvalitetu života u gradu, ali i doprinijeti razvoju gospodarstva", kazao je gradonačelnik Bosančić ističući kako su izvorni prihodi usmjereni ponajprije na komunalno gospodarstvo, ali i na ispunjavanje nekih obećanja. "Iznos za komunalno gospodarstvo povećan je za 9,3 milijuna kuna. Građani već mogu svjedočiti radovima u Glagoljaškoj ulici, a bit će još dosta toga u cijelom gradu. Isto tako, kako smo i najavljivali, s povećanjem poreznih prihoda dižemo i naknadu za novorođenčad, koja neće više biti 1.000 nego 2.000 kuna", kazao je Bosančić.

Rebalansom su povećana sredstva za neke postojeće te su uvedene neke nove stavke. U komunalnom gospodarstvu obuhvaćeni su: rekonstrukcija ograde starog mosta, nadvožnjak "Borinci", uređenje groblja, postavljanje klupa i žardinjera, projektiranje obale Bosuta, gradnja javne rasvjete, led rasvjeta, vodna i kanalizacijska mreža, održavanje cesta i nogostupa, sportski teren "Slavija", dječje igralište "Zajedno u igri", hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora, edukacija građana o gospodarenju otpadom te nabavka spremnika za otpad. Predškolski odgoj povećan je za 2,7 mil. kuna za poboljšanje materijalnih uvjeta rada vrtića te za plaće i troškove poslovanja. Obrazovanje je povećano za 18,1 mil. kuna. Uz energetsku obnovu OŠ "A. G. Matoš", obuhvaćeni su: nastavak radova na OŠ N. Tesle, projektna dokumentacija energetske obnove OŠ V. Nazora, nabavka glazbenih instrumenata, Centar izvrsnosti, dodatna sredstva za školske udžbenike te dodatna sredstva za jednokratnu pomoć kod upisa u prvi razred osnovne škole. Sport bilježi povećanje za 2 mil. kuna, a rebalans se odnosi na uređenje kuglane uz "Buba bar" Udruge osoba s invaliditetom "Bubamara" Vinkovci, Rekreacijski park Lenije - Novi Lokosi te Nogometnu školu "Mravunac - Fegeli". U dijelu socijalne skrbi povećanje je 300 tisuća kuna čime je naknada za novorođenu djecu povećana na 2.000 kn. Između ostaloga, rebalansom su osigurana i sredstva za projektnu dokumentaciju za mjesne odbore "Radićev blok" i "Lenije".

Iako su se i od oporbenih vijećnika mogla čuti pozitivna očitovanja o povećanju proračuna kao takvom, kao i o angažiranosti gradonačelnika Bosančića u vođenju grada, veći dio oporbe nije podržao rebalans, koji je usvojen većinom glasova. Od Darka Posarića (Most), moglo se čuti kako nije zadovoljan rashodovnom stranom, među ostalim i stavkama ostali neplanirani rashodi te usluge i rashodi za usluge, a Davor Benić (SDP) komentirao je kako u proračunu nema dovoljno investicija usmjerenih na rješavanje aktualnih demografskih pitanja. Između ostaloga, u raspravi je bilo i pitanja vezanih uz komunalno uređenje grada. Robert Rihtar (Most), među ostalim, postavio je pitanje završetka uređenja dječjeg igrališta, stanja nogostupa te autobusnih ugibališta bez nadstrešnica u MO "Borinci". Mirna Krajina Andričević (HNS) pitala je za uređenje Zvonarske ulice te za biciklističke staze. Damir Jakšić (Most) istaknuo je i problematiku javne rasvjete i kanalizacije u rubnim dijelovima grada. Gradonačelnik Ivan Bosančić odgovorio je na sve upite i primjedbe, ali i pozvao vijećnike da se o svemu što ih zanima informiraju u gradskoj Upravi. U puno slučajeva, kazao je, bolja informiranost vijećnika znatno bi rasteretila rasprave na Vijeću.