Objavljeno u Vijesti, 24.09.2018.

Projekt “Eko-edukacije“

Grad Vinkovci 12.09.2018. godine ugovorio je još jedan vrijedan projekt koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda, a riječ je o projektu “Eko-edukacije“

Gradu Vinkovci odobren je projekt „Eko-edukacije“ u okviru javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Sporazumom o udruživanju u provedbi projekta sudjeluju i općine Nuštar i Jarmina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.089.256,98 kn, odobreno je 809.001,18 kn bespovratnih sredstava, što predstavlja 84,99% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci odnosno od 6. kolovoza do 6. veljače 2020. godine. U tom razdoblju će se provesti niz aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kao što su: izobrazno-informativne radionice za predškolsku i školsku djecu, specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom te javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, itd.

Svrha projektnog prijedloga je izgraditi svijest ciljane skupine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagališta grada Vinkovaca te općine Nuštar i Jarmina.