Objavljeno u Službene obavijesti, 06.09.2023.

Zaključak o proglašenju sajamskih dana na području Grada Vinkovaca

Zaključak o proglašenju sajamskih dana na području Grada Vinkovaca