Objavljeno u Službene obavijesti, 29.11.2022.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Cerić"

Sukladno točki VIII. Rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Cerić", Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku, Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe, KLASA: UP/I-392-01/22-01/127, URBROJ: 517-07-3-2-22-2, Zagreb, 28. studenoga 2022., objavljuje se isto u čitavom sadržaju OVDJE

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font