Objavljeno u Službene obavijesti, 12.03.2020.

Rekonstrukcija postojeće zgrade poslovne namjene u veću gospodarsku građevinu industrijske namjene