Objavljeno u Službene obavijesti, 14.10.2019.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za dodjelu gradskih 

prostora na korištenje udrugama

KLASA: 372-03/19-01/31

URBROJ: 2188/01-02-19-12

Vinkovci, 14. listopada 2019. godine

 

            Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 11. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), a po Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, objavljenog 30. kolovoza 2019. god., utvrđuje

 

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH

PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica bana J. Jelačića 34, površine 30,69 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

 

1.

Udruga Agape – Bezuvjetna ljubav

 

0

 

0

 

3

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

 

6

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica bana J. Jelačića 34, površine 29,73 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja,, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

1.

Društvo Naša djeca Vinkovci

21

0

3

1

0

0

3

0

28

2.

Udruga veterana oklopne bojne 5. gardijske brigade „Sokolovi“

 

4

 

0

 

3

 

0

 

1

 

0

 

3

 

0

 

11

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor - Duga ulica 43, površine 87,00 m2

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja,, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

1.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci

 

 

7

 

 

0

 

 

3

 

 

2

 

 

6

 

 

4

 

 

3

 

 

0

 

 

25

Prijavitelj čija prijava nije uvrštena na Prijedlog liste prvenstva

1.

„Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije“

Prijava ne ispunjava uvjete iz natječaja obzirom da je oglašena namjena poslovnog prostora-provođenje programa, projekata i aktivnosti  za očuvanje, promicanje i razvitak nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta nacionalnih manjina, a prijavitelj je registriran za područje djelovanja branitelji i stradalnici.

 

 

 

                       

 

 

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor - H. D. Genschera 14 A, površine 86,19 m2 - desno

 

 

Red.

br.

 

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja,, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

Prijavitelj čija prijava nije uvrštena na Prijedlog liste prvenstva

1.

Mladež Vinkovaca XO

Prijava ne ispunjava uvjete iz natječaja obzirom da uz prijavu nije priloženo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, te potvrda o ne postojanju dospjelog duga prema Gradu Vinkovcima

           

 

           

II.

Na Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu,  preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Vinkovaaca, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana J. Jelačića 1.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Gabrijel Šokičić, dipl. iur.