Objavljeno u Službene obavijesti, 17.08.2018.

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća 22. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-8

Vinkovci, 17. kolovoza 2018. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  9. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

22. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata gradskog vijećnika i prijedlog o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti vijećnika s koalicijske liste HDZ-HSU-BUZ.

IZVJESTITELJ: mr. sc. Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne komisije

 1. Jedinstvena Procjena ugroženosti od požara i zajednički Plan zaštite od požara za Grad Vinkovce i Općinu Andrijaševci.

IZVJESTITELJ:  Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik JVP Vinkovci

 1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v. d. pročelnika

                             Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Vinkovaca.

            IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora broj 2018/00128 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec. 

 1. A/ Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca.

B/ Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika Kulturnog vijeća Grada  

     Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:   Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog odjela  za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog kazališta  „Joza Ivakić”  Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med. ­