Objavljeno u Službene obavijesti, 27.10.2023.

Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća 03. studenog (petak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-21

Vinkovci, 27. 10. 2023.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  21. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

                        3. studenoga (petak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o gradskim porezima Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanlizacije d.o.o. za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Mario Komšić, dipl. oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva GTG VINKOVCI d.o.o. za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ.spec.oec., pročelnica Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. 

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela

                             komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog izmjene Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanje životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o ovlaštenju Gradonačelnika za potpis Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u svrhu poljoprivredne obrade.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., zamjenica pročelnice Upravnog

odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o osobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju Mjesnog odbora Mirkovci u Lokalnu akcijsku grupu Srijem, LAG Srijem.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font