Objavljeno u Službene obavijesti, 16.05.2023.

Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća 23. svibnja (utorak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-18

Vinkovci,  16. 5. 2023.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  18. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        23. svibnja (utorak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Vulić, dipl. arh., ravnatelj

 1. Izvješće o radu o financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof., ravnateljica

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

 1. Prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Vinkovaca u cijeni primarnih programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke  o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca 

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročlenik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uprabi komunalne infrastrukture.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sudjelovanje Grada Vinkovaca u postupku povećanja temeljnog kapitala društva HNK „CIBALIA“ š.d.d. Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font