Objavljeno u Službene obavijesti, 28.03.2023.

Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća 04. travnja (utorak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-17

Vinkovci,  28. 3. 2023.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  17. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                                                                                                                     04. travnja (utorak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur.univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela 

     za poslove gradonačelnika

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

  1. Prijedlog Plana zaštite od požara grada Vinkovaca i općine Andrijaševci.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

  1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2022. godinu za grad Vinkovce.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

  1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uprabi nerazvrstane ceste.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu

  1. Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2023./2024. 

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

 

 

  1. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga članova Nadzornog odbora tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., gradonačelnik

  1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                Mladen Karlić, dr. med.