Objavljeno u Službene obavijesti, 15.11.2022.

Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća za dan 22. studenog (utorak) 2022. godine u 10,00 sati

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-14

Vinkovci,  15. 11. 2022.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        22. studenoga (utorak) 2022. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                  za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2023. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2024.-2025. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela

                             komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 

 1. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

          društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. A/ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune        

     Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

B/ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 

     Gradskog muzeja Vinkovci.

C/ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune  

     Statuta Kulturnog centra Vinkovci.

D/ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradskog 

     kazališta Joza Ivakić Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog    

                                   odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                        Mladen Karlić, dr. med.