Objavljeno u Službene obavijesti, 23.01.2019.

Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća 29. siječnja (utorak) 2019. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-12

Vinkovci, 23. siječnja 2019. godine

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  13. sjednicu Gradskog vijeća za dan

                        29. siječnja (utorak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., zamjenik pročelnice Upravnog

    odjela za kulturu i turizam

  1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč. spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog

    odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju gradskih stanova u najam.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing. sec.

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene. IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ
  2. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite i zaštite i spašavanja na području grada Vinkovaca u 2018. godini.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.

  1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Vinkovci za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

     normativnu djelatnost i opće poslove

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

  1. Aktualna pitanja.

                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.