Objavljeno u Službene obavijesti, 14.09.2022.

Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća 21. rujna (srijeda) 2022. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-12

Vinkovci, 14. 9. 2022.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  12. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                         21. rujna (srijeda) 2022. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone „Jošine“ u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za            

    prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

2.                   Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

 IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

odjela za kulturu i turizam

3.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2021. godinu. 

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

4.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

5.                   Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

         investicije, fondove Europske unije i imovinu

6.                   Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta.

IZVJESITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec. 

 

7.                   Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

8.                   Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Nadzornog odbora tvrtke Periska d.o.o.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić

9.                   Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                   Mladen Karlić, dr. med.