Objavljeno u Službene obavijesti, 23.04.2019.

Poziv na nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća 29. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-15

Vinkovci, 23. travnja 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća za dan

 

 

 

29. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati

 

           

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.