Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2021.

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća 18. listopada (ponedjeljak) 2021. godine u 9.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-5

Vinkovci, 15. 10. 2021.

 

 

Temeljem članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21) sazivam   5. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                         18. listopada  (ponedjeljak) 2021. godine u 9,00 sati

u VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 

1.                   Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vinkovaca kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.  pročelnica Upravnog odjela 

za proračun  i financije

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica se saziva po hitnom postupku iz razloga jer je od donošenja Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vinkovaca, a prije njezinog stupanja na snagu pristigla nova povoljnija ponuda HPB d.o.o. kojom se ostvaruje značajna ušteda za Grad Vinkovce.