Objavljeno u Službene obavijesti, 25.03.2021.

Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća 30. ožujka (utorak) 2021. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-21-31

Vinkovci, 25. ožujka 2021.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  30. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                                                                                                                                              30. ožujka (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                    za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof., ravnateljica

 1. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Odluke o određivanju naknade vijećnicima i drugim izabranim osobama.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. A/ Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi programa zaštite zraka, 

     ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 

     promjenama za područje grada Vinkovaca za razdoblje od prosinca 2016. do 

     prosinca 2020. godine.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

    prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

B/ Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ublažavanja klimatskih  

     promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za grad  

     Vinkovce za razdoblje 2021.-2024. godine.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obuhvatu Industrijske zone „Zalužje“.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Kulturnog centra Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

           odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području grada Vinkovaca u 2020. godini.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Aktualna pitanja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.