Objavljeno u Službene obavijesti, 03.09.2021.

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća 08. rujna (srijeda) 2021. godine u 10.00 sati

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-3

Vinkovci, 3. 9. 2021.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21) sazivam   3. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                         8. rujna (srijeda) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun 

i financije

2.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                   Prijedlog Odluke o predfinanciranju projekta „Pannonia Gourmet“.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

5.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o. Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Mijat Kurtušić, univ.spec.oec., direktor

6.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Hrvoje Vulić, dipl. arh., ravnatelj

7.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.,  v. d. pročelnika Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

8.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.,

9.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.,

10.               Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.,

11.               Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.,

12.               Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

           društvenih djelatnosti

13.               Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

         investicije, fondove Europske unije i imovinu

14.               Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec.

15.               Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec.

16.               Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznalaženju strateškog partnera u radu i financiranju HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

17.               A/ Prijedlog Rješenja o izboru Povjerenstva za prodaju gradskih stanova.

B/ Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam.

            IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

18.               Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

19.               Aktualna pitanja. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.