Objavljeno u Službene obavijesti, 11.12.2020.

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća 16. prosinca (srijeda) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-29

Vinkovci, 11. prosinac 2020.

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  28. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                                                                                                                                                    16. prosinca (srijeda) 2020. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                    za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

 društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog centra Vinkovci i prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrkunivspecoec., pročelnik Upravnog odjela 

     komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog izmjena Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrkunivspecoec.

 1. Prijedlog izvršenja Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020.-2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture.

IZVJESTITELJICA:  Marina Šimić Karaula, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za 

            gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Aktualna pitanja. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                 Mladen Karlić, dr. med.