Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 09.11.2020.

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća 13. studenog (petak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-28

Vinkovci, 9. studeni 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  27. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                         13. studeni (petak) 2020. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                    za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.,

 1. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2021. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2022.-2023. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju društva GTG Vinkovci d.o.o. za 2019.

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Danijela Slipčević, mag. oec., direktorica

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

 društvenih djelatnosti

 

 

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

     komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog izmjene Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2020. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.
 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2021. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Marina Šimić Karaula, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za

            gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Informacija o radu dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Vinkovci za pedagošku godinu 2019/2020.
 2. Informacija o izradi novog znaka manifestacije „Vinkovačke jeseni“.

IZVJESTITELJIvan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.