Objavljeno u Službene obavijesti, 01.10.2020.

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća 06. listopada (utorak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-26

Vinkovci, 30. rujan 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  26. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

                          06. listopada (utorak) 2020. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun

i financije

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o. Vinkovci za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:         Mijat Kurtušić, univ.spec.oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Gradsko gospodarstvo d.o.o. Vinkovci za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:         Željko Ilić, dipl. ing., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Tehnološki park Vinkovci d.o.o. za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:         Josip Gilja, mag. oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:         Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za

gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infatrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci.

IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

normativnu djelatnost i opće poslove

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.