Objavljeno u Službene obavijesti, 30.04.2020.

Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća 05. svibnja (utorak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-24

Vinkovci, 30. travnja 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  24. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

                          05. svibnja (utorak) 2020. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU „JOZA IVAKIĆ“, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJI: Davor Mecanović, dipl. iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za

      prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce.

IZVJESTITELJI: Davor Mecanović, dipl. iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za

     prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

     Predstavnik – stručni izrađivač

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

IZVJESTITELJ:  Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

  djelatnost i opće poslove

  1. Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi primjene Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

  1. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.