Objavljeno u Službene obavijesti, 09.03.2020.

Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća 23. ožujka (ponedjeljak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-23

Vinkovci, 9. ožujka 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  23. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

                          23. ožujka (ponedjeljak) 2020. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Grupe vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za smjenu predsjednika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

  1. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.,v.d. pročelnice Upravnog odjela

za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području grada Vinkovaca u 2019. godini.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

  1. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.