Objavljeno u Službene obavijesti, 19.02.2020.

Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća 24. veljače (ponedjeljak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-22

Vinkovci, 19. veljače 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  22. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        24. veljače  (ponedjeljak) 2020. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun

i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a, Zapovjednik JVP

 1. Prijedlog o neprihvaćanju nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vinkovaca kao osnivača Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada ZOIS i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

 1. Prijedlog Odluke kojom se temeljni akt Društva GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci - Izjava koja zamjenjuje Društveni ugovor o osnivanju d.o.o.

(pročišćeni tekst) od 18. studenog 2011. godine u cijelosti zamjenjuje novim temeljnim aktom naziva – Izjava koja zamjenjuje Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 24. veljače 2020. godine

IZVJESTITELJ: Željko Ilić, dipl. ing., direktor

 1. Prijedlog Odluke  o kupnji pokretnina koje su trajno ugrađene u Gradski stadion Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić-Drmić, univ.spec.oec., pročelnica Upravnog odjela

za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić-Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

     djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Informacija o radu Povjerenstva za iznalaženje strateškog partnera u HNK „Cibalia“ š.d.d. Vinkovci.  

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl.iur.univ.spec.oec., predsjednik Povjerenstva

 1. Informacija o izvršenju Plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.