Objavljeno u Službene obavijesti, 16.01.2020.

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća 21. siječnja (utorak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-21

Vinkovci, 16. siječnja 2020.

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  21. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        21. siječnja  (utorak) 2020. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., v. d. pročelnice Upravnog

                                 odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Ugovora o davanju na korištenje i upravljanje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od dana 31.07.2013. godine za Agenciju za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o. Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Mirta Štrk, mag. oec., direktorica

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

     normativnu djelatnost i opće poslove

  1. A/ Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vinkovaca u

     2019. godini.

B/ Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada

     Vinkovaca za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. ing. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ

  1. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima, Županijskog suda u Vukovaru i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Vukovaru.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

  1. Aktualna pitanja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                          Mladen Karlić, dr. med.