Objavljeno u Službene obavijesti, 24.06.2021.

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća 29. lipnja (utorak) 2021. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-2

Vinkovci, 24. lipnja 2021.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21) sazivam  2. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                         29. lipnja (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                              D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

 1. Izbor tajnika Gradskog vijeća.

IZVJESTITELJ: Vedran Čuljak, predsjednik Gradskog vijeća

 1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.

IZVJESTITELJ: predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog vijećnika za člana Odbora za financije i proračun.

IZVJESTITELJ: predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Davor Mecanović, dipl. iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

     prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                    za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

 

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja

 1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunale djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela 

                            komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca i prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanje koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o obuhvatu Industrijske zone „Zalužje“.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpisivanje ugovora za projekt „Kultura u pokretu“.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

                                   odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Nagodbe između Grada Vinkovaca i Nade Bajić, kao ovlaštenice prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Aktualna pitanja. 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                Vedran Čuljak, dipl. oec.