Objavljeno u Službene obavijesti, 10.10.2019.

Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća 15. listopada (utorak) 2019. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-19

Vinkovci, 9. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  19. sjednicu Gradskog vijeća za dan

                        15. listopada  (utorak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

            za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2021.-2022. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2019. odinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

             društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Jasna Garvanović, dipl. oec., zamjenica pročelnice Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

     komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.
 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2020. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Informacija o radu privatnih vrtića na području grada Vinkovaca čiji osnivač nije Grad Vinkovci.
 2. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

         Mladen Karlić, dr. med.