Objavljeno u Službene obavijesti, 05.09.2019.

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća 10. rujna (utorak) 2019. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-18

Vinkovci, 04. rujna 2019.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  18. sjednicu Gradskog vijeća za dan

                        10. rujna  (utorak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

 1. Prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima gradilišta u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., v.d. pročelnice Upravnog

        odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini. IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec.
 2. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec.

 1. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec.

 1. a/ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom

    zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

b/ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed

    poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada   

    Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 265/3 k.o. Mirkovci“.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag.oec.

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                       Mladen Karlić, dr. med.