Objavljeno u Službene obavijesti, 12.07.2019.

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća 18. srpnja (četvrtak) 2019. godine u 9.30 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-17

Vinkovci, 12. srpnja 2019.

 

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  17. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

                        18. srpnja  (četvrtak) 2019. godine u 9,30 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o iznalaženju strateškog partnera u radu i financiranju HNK CIBALIA  VINKOVCI  š. d. d.

IZVJESTITELJ:         Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

  1. Aktualna pitanja.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.