Objavljeno u Službene obavijesti, 11.04.2019.

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća 16. travnja (utorak) 2019. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-14

Vinkovci, 10. travnja 2019.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  15. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        16. travnja (utorak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, prof. dipl. knjiž., ravnateljica

  1. Prijedlog Odluke kojom se temeljni akt Društva PERISKA d.o.o. Vinkovci – Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od dana 24. siječnja 2014. godine u cijelosti zamjenjuje novim temeljnim aktom naziva – Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od dana 16. travnja 2019. godine

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

  1. Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za nastavnu godinu 2019./2020.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenja gradonačelniku na zaključenje aneksa ugovora o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji su bili ranije sklopljeni s trgovačkim društvima iz grupacije Agrokor d.d.

IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela  

    gospodarstva

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2018. do 2023. godine.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  1. Aktualna pitanja.

 

 

                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.