Objavljeno u Službene obavijesti, 30.08.2019.

Pomoćnici u nastavi - odluka o odabiru

STRUČNO POVJERENSTVO

KLASA: 550-01/17-01/20

URBROJ: 2188/01-02-19-77

Vinkovci, 29. kolovoza 2019. godine

 

 

 

      Temeljem  Javnog poziva objavljenog 14. kolovoza na službenoj web stranici Grada Vinkovaca,  za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama Grada Vinkovaca, u sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II“, UP.03.2.1.03.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ UP.03.2.1.03. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. donosi, 

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU I RASPOREDU KANDIDATA

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u školskoj godini 2019./2020.

 

 

 

 I

 

     Kandidati su raspoređeni sukladno sljedećim potrebama škola:

 

  1. O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci – 11 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik
  2. O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci – 4 pomoćnika u nastavi
  3. O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci – 2 pomoćnika u nastavi
  4. O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci – 3 pomoćnika u nastavi
  5. O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci – 3 pomoćnika u nastavi
  6. O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci – 1 pomoćnik u nastavi
  7. O.Š. Nikole Tesle, Vinkovci – 1 pomoćnik u nastavi

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Pregledom dokumentacije prijavljenih kandidata, stručno povjerenstvo utvrdilo je da će poslove pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika obavljati slijedeći kandidati sukladno rasporedu po školama:

 

 

RB

IME I PREZIME  I ADRESA

NAZIV ŠKOLE U KOJU JE KANDIDAT RASPOREĐEN

1.

JELENA BIČANIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

2.

KAROLINA BLAŽEVIĆ

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

3.

DANIELA DANKA

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

4.

DAJANA JELIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

5.

DINKA JURIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

6.

MARIA PERIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

7.

BORNA PEST

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

8.

MAGDALENA RAMLJAK

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

9.

SNJEŽANA SALOPEK

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

10.

MIRJANA ŠEREMET

OŠ Nikole Tesle, Vinkovci

11.

ELVIRA VARVODIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

12.

ŽELJKA VUJEVA

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

13.

VALENTINA VUKIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

14.

ZRINKA ŽOLDIN

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

15.

ZORICA GLIBUŠIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

16.

SANDRA JOVKOVIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

17.

ANA PRANIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

18.

SNJEŽANA BOŠNJAK

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

19.

DIVNA TEODOROVIĆ

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

20.

MARINA BROZINČEVIĆ

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

21.

IRENA KUBICA

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

22.

KATICA KURJAKOVIĆ

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

23.

NIKOLINA FRANJIĆ KOVAČEVIĆ,

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

24.

ADRIANA ZAGORAC

OŠ Ivana Mažuranića, Vinkovci

25.

DUNJA CVJETIĆANIN

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

26.

KLAUDIJA IŠTVANOVIĆ

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

 

 

 

 

II

 

Kandidati koji nisu prošli selekcijski postupak biti će obaviješteni pismenim putem

 

 

 

 

 

 

III

 

       Odabrani kandidati biti će kontaktirani od strane predstavnika Grada Vinkovaca, Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. i predstavnika škola partnera radi potpisa Ugovora o radu.

       Odabrani kandidati potpisat će Ugovore o radu na određeno vrijeme sa školama partnerima sukladno podacima u gore navedenoj tablici.

 

 

 

 

  

       

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                    STRUČNOG POVJERENSTVA:

                                                                                               Dario Dragun, prof.

Odluka o odabiru