Objavljeno u Službene obavijesti, 16.05.2018.

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Poštovani roditelji,

zbog učestalih upita dostavljamo pojašnjenje postupka vezano uz ostvarenje prava na sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike koji u tekućoj školskoj godini 2017/2018. pohađaju I. – VII. razreda, a temeljem Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019., KLASA: 602-02/18-01/30, URBROJ: 2188/01-02-18-1. Pravo na sufinanciranje ostvaruju djeca koja zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području Grada Vinkovaca. Dokumentacija koju treba priložiti:

  • Ispunjeni Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje (ispunjava se prema trenutačnoj situaciji, odnosno podatke o razredu koje dijete trenutno pohađa)
  • Uvjerenje o prebivalištu za roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu za dijete (ne starije od 6 mjeseci)

Obrasci se mogu podići u školama koju pohađaju djeca kao i na web stranici Grada www.vinkovci.hr Dokumentacija se podnosi u školi koju dijete pohađa. ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE ZA SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA PRODUŽUJE SE DO 06. LIPNJA 2018. GODINE.

Vezano uz jednokratnu novčanu naknadu za djecu u iznosu od 1.000,00 kn koja u idućoj školskoj godini 2018./2019. upisuju prve razrede osnovnih škola i prve razrede srednjih škola postupak će se pokrenuti s početkom školske godine te će svi roditelji pravovremeno biti obaviješteni putem svojih škola o potrebnoj dokumentaciji, rokovima i mjestu podnošenja zahtjeva.