Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 28.05.2021.

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila-prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju


GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/21-01/01

URBROJ: 2188/01-02-21-1

Vinkovci, 28. svibanj 2021.


Grad Vinkovci izvršit će prodaju rabljenog motornog vozila ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.9 TDI i tu svrhu  o b j a v l j u j e:


O G L A S

ZA PRODAJU RABLJENOG MOTORNOG VOZILA

-prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju


Otvaranje ponuda će se održati dana 11. LIPNJA 2021. godine (petak), u 10,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca.


PREDMET PRODAJE: osobni automobil, marka ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.9 TDI, snaga motora: 66 KW, godina proizvodnje: 2005.; 297 630  kilometara, stanje vozila: loše, vozilo je odjavljeno.  

Početna cijena iznosi 3.000.00 kuna.

Zainteresirane osobe mogu pregledati vozilo svaki radni dan u dvorištu Mjesnog odbora „Vinkovačko Novo Selo“, Školska 42, Vinkovci u vremenu od 9,00 - 14,00 sati. Vozilo se prodaje po pravilima “viđeno-kupljeno.” Informacije na tel. 099/2169-644.

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati osobe, kupci, koji najkasnije do početka javne prodaje uplate iznos od 10% početne cijene vozila. Uplata se vrši na žiro račun broj:

HR4023900011848700005; poziv na broj HR 68 7757-OIB tvrtke; ili uplatom gotovim novcem na blagajni Grada Vinkovaca.

PONUDE SE PREDAJU U ZATVORENOJ (ZALJEPLJENOJ) OMOTNICI. Ponude moraju stići poštom ili se osobno predati u pisarnici do 11. lipnja 2021. godine do 10,00 sati.

Kupac je dužan iznos kupovine uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od održane prodaje, u protivnom se zadržava jamčevina i poništava rezultat javne prodaje. Kupac se obvezuje podmiriti troškove vezane za prijepis automobila na svoje ime.

POVRAT JAMČEVINE: za osobe koje uplate jamčevinu na blagajni moguć je povrat odmah nakon održane javne prodaje, a osobama koje su uplatile jamčevinu na račun Grada sredstva će biti uplaćena na račun kojeg će naznačiti, dan nakon javne prodaje.


GRADONAČELNIK           

Ivan Bosančić, mag. oec.