Objavljeno u Službene obavijesti, 30.06.2022.

Odlukuo imenovanju članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-03/02

URBROJ: 2196-4-1-22-9

Vinkovci, 27. 6. 2022. godine

 

 

            Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 10. Sjednici održanoj dana 27. lipnja 2022. godine temeljem članka 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 7. Odluke o osnivanju mladih Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/18) i članaka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21) d o n o s i 

 

            

O D L U K U

o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca 

 

Članak 1.

 

            Nakon provedenog tajnog glasovanja Gradsko vijeće Grada Vinkovaca imenuje članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

 

Članak 2.

 

            U Savjet mladih Grada Vinkovaca imenuju se: 

 

1. Za članicu: BRIGITA VIDINOVIĆ

    Za zamjenicu članice: LUCIJA MIJATOVIĆ

 

2. Za članicu: ELLA HASEL

    Za zamjenicu članice: ANA MARI STOJANOVIĆ

 

3. Za člana: FILIP ŠARČEVIĆ

    Za zamjenicu člana: IVANA FUČEK

 

4. Za člana: IVAN STAŽIĆ

    Za zamjenika člana: IVAN BABIĆ

 

5. Za članicu: ANAMARIJA TENĐERA

    Za zamjenicu članice: IVA IGNJAČIĆ

 

6. Za članicu: LORENA BILIĆ

    Za zamjenicu članice: IVA BARTULOVIĆ

 

7. Za članicu: LORETA KOVAČEVIĆ

    Za zamjenicu članice: TINA HORVAT

 

8. Za člana: DANIJEL – IVICA PAVIČIĆ

    Za zamjenika člana: BERNARD VIČEVIĆ

 

9. Za člana: MARKO BRNJIĆ

    Za zamjenika člana: IVAN CESTAR

 

10. Za člana: MATEJ RUPČIĆ

      Za zamjenika člana: DRAŽEN ŠIBALIĆ

 

11. Za člana: NIKOLA SLIŠKOVIĆ

      Za zamjenicu člana: DARIJA BABIĆ

 

Članak 3.

 

Stručne, administrativne i druge poslove za Savjet mladih obavlja Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

Članak 4.

 

Članovi Savjeta mladih Grada Vinkovaca biraju se na rok od tri godine, a djelokrug i način rada Savjeta mladih propisani su zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                       Mladen Karlić, dr.med.

 

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.


Odluka.pdf